Dzięki przychylności władz miasta Płocka i dyrekcji Domu Kultury w Płocku jesienią 1995 roku rozpoczął działalność Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”. Obecnie działa w strukturach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Podstawowym celem działalności zespołu jest wychowanie młodych ludzi przez sztukę – taniec i śpiew. Oprócz zdobywania umiejętności tanecznych i wokalnych młodzież poznaje polską kulturę ludową.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: wokalne tj. emisja głosu, zajęcia indywidualne z techniki śpiewu solowego i nauka repertuaru wokalnego oraz taneczne tj. klasyka tańca, ćwiczenia rozciągające, koordynacja ruchowa, zajęcia choreograficzne. Poza regularnymi zajęciami młodzież bierze udział w warsztatach artystycznych z zakresu technik tanecznych i wokalnych, prowadzonych przez wybitnych specjalistów, profesorów szkół baletowych i muzycznych z całej Polski.

Mottem działalności zespołu jest fragment hymnu zespołowego autorstwa Pani Anny Cichockiej:

„A myśmy wyrośli z wierzbami nad Wisłą…”

Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” prezentuje opracowany artystycznie folklor regionalny, polskie tańce narodowe oraz tańce wybranych krajów Unii Europejskiej. Integralną częścią zespołu jest kapela składająca się ze znakomitych muzyków akompaniujących do tańca i śpiewu, jak również wykonująca popisowe utwory muzyczne. W repertuarze zespołu znajdują się również programy okolicznościowe: kolędy i pastorałki, pieśni religijne, piosenki biesiadne. Od 1997 roku „Wisła” jest członkiem Stowarzyszenia Polska Sekcja CIOFF.