Celem Zespołu Tańca Ludowego Masovia jest roztańczenie i rozśpiewanie młodzieży akademickiej w oparciu o bogactwo kultury ludowej i folklorystycznej oraz uwrażliwienie na estetykę muzyki i ruchu.

Masovia oferuje różne formy prezentacji polskiego folkloru w oryginalnych kostiumach z wielu regionów kraju. Pieśni, tańce i obrzędy przeplatają się, wzajemnie tworząc barwne, żywe i atrakcyjne widowiska.

Repertuar Zespołu Tańca Ludowego Masovia obejmuje:
-tańce narodowe: polonezy, mazury, kujawiaki, oberki, krakowiaki,
-suity i tańce regionalne: lubelskie, rzeszowskie, przeworskie, łowickie, kurpiowskie, opoczyńskie,
-obrazki obrzędowe,
-piosenki biesiadne i ludowe,
-muzykowanie kapeli,
-programy okolicznościowe.

Skład zespołu tworzą przede wszystkim studenci, absolwenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, a także innych uczelni wyższych oraz uczniowie płockich szkół średnich, którzy podzieleni sa na grupy taneczno - wokalne, solistów oraz kapelę.

Masovia prowadzi swą działalność w oparciu o dyplomowaną kadrę.