Narodowy Zespół Pieśni i Tańca Kozaków Dońskich (National Song and Dance Group of Azov Don Cossacks) pochodzi z Azowa (Obwód rostowski) i powstał w roku 1954. Zespół specjalizuje się w tradycyjnym tańcu i pieśniach terenów rzeki Don.

Występy grupy spotykają się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem zarówno w samej Rosji, jak i poza jej granicami, m.in. we Francji, Hiszpanii, Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Bułgarii, Portugalii, Szwajcarii, na Wyspach Kanaryjskich, a nawet w okolicach Bieguna Północnego.

Dziedzictwo kulturowe Kozaków dońskich, pochodzących z rosyjskich terenów położonych nad rzeką Don, oparte jest m.in. na unikatowych zwyczajach, romantycznym stylu życia, tradycjach militarnych, uprawie roli, ubiorze czy tańcu. Różnorodność kulturowa Kozaków wynika z życia na ziemiach pogranicznych Rzeczypospolitej i Rosji.

Słowo "kozak" w języku rosyjskim oznacza "wolny człowiek". Tematyka wolności odbija się w wielu tekstach pieśni kozackich oraz w ich tańcu.